Altes capacitats i d’altres trastorns d’aprenentatge

trastornos de aprendizaje

“Com no sabia que era impossible, ho vaig fer” (Albert Einstein)

Els transtorns d’aprenentatge afecten entre un 5-15 % de la població en edat escolar, i s’ha convertit en una de les causes principals del fracaç escolar en el nostre pais. No obstant, molt sovint, es tracten de trastorns amb una solució relativament fàcil si es detecta de forma precoç i es dur a terme un tractament adeqüat a les necessitats individuals del nen, jove o adolescent.

Trastorns com ara la dislèxia, TDAH, etc. s’han tornat molts populars en els últims anys, però, algunes de les dificultats d’aprenentatge dels nens i joves també poden ser derivades d’altes capacitats, altrement conegudes com a “superdotació intel.lectual”.

Les altes capacitats o superdotació intel.lectual, representen entre un 4-10% de la població, tot i que només es detecta entre un 1-2 %. Això porta a que, molts d’aquests individus presentin uns comportaments inadeqüats degut a que les seves necessitats no són ateses pels docents i demés professionals. D’aquesta manera, molt sovint, aquests alumnes “brillants” acaben fracasant acadèmicament, o bé no desenvolupant el seu potencial, com a conseqüència de la falta d’assessorament.

Per totes aquestes raons, a lagarrigue-psicologia considerem que és molt important un diagnòstic precoç i un bon tractament. Doncs, moltes vegades, un bon diagnòstic pot ser la solució al fracàs escolar i a moltes de les dificultats posteriors a les què aquest porta.